Η όμορφη εμφάνισή τους και το χαμηλό κόστος τους είναι οι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσαμε να τα επιλέξουμε. Ωστόσο, αν τελικά το κάνουμε, καλό θα ήταν να έχουμε στο μυαλό μας κάποιες βασικές παραμέτρους για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία/απόδοσή τους:

  1. Ένα σημείο εξαερισμού μέσα στο σπίτι είναι απαραίτητο, όπως απαραίτητη είναι και η τακτική ανανέωση του αέρα.
  2. Ο έλεγχος και η συντήρηση τόσο της καπνοδόχου όσο και της εστίας θα πρέπει να γίνεται τακτικά, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως όσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ξύλου ή του pellet που χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη είναι και η απόδοση.
  3. Τέλος, θα πρέπει να προνοήσουμε για ένα σημείο αποθήκευσης της πρώτης ύλης και να έχουμε στο μυαλό μας πως θα χρειάζεται συχνή ανατροφοδότηση ούτως ώστε να κρατήσουμε μια σχετικά σταθερή θερμοκρασία (την οποία ωστόσο δεν μπορούμε να ελέγξουμε απόλυτα).

Και ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για τοπικό μέσο θέρμανσης, καθώς η θερμότητά του διοχετεύεται μόνο στο χώρο εγκατάστασής του.

Photo: via skandinavische.club