Το Αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation) χρηματοδοτεί μέσω των NSF AWARDS την ερευνητική πρόταση «International Network of Networks for Well-being in The Built Environment (IN2WIBE)», για την δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου με στόχο την βελτίωση της υγείας και της ευημερίας στο κτισμένο περιβάλλον με έμφαση στα έξυπνα κτήρια και τις έξυπνες πόλεις, διάρκειας τριών ετών.

Η ερευνητική ομάδα, με μέλη από τρεις (3) Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, και η οποία αποτελείται από τους καθηγητές Π. Παρθένιο, Μ. Γαροφαλάκη, Κ. Μανιά, Ν. Κολοκοτσά, Β. Γεροπάντα και τους υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Α. Καραγιάννη, Γ. Αχιλλιά, Ν. Χατζοπούλου, θα συμμετέχει ως εταίρος στο δίκτυο μαζί με άλλους 33 εταίρους από 5 ηπείρους [συνολικά 17 χώρες].