Η δράση «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» καλεί κατοίκους και επαγγελματίες, νομικά πρόσωπα αλλά και άτυπες ομάδες πολιτών να κάνουν πράξη τις δικές τους πρωτοβουλίες, που βασίζονται σε συνεργατικές διαδικασίες κι έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής στη γειτονιά. Το πρόγραμμα προβλέπει την υλοποίηση ήπιων, μικρής κλίμακας παρεμβάσεων και στις 7 κοινότητες του δήμου της Αθήνας, που θα ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και θα προωθούν τις σχέσεις της γειτονιάς. Οι προτάσεις που θα προκριθούν θα λάβουν χρηματοδότηση έως 6.000 ευρώ ανά πρόταση.

Ο 2ος κύκλος υποβολής προτάσεων για τους άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ έχει ανοίξει και ως καταληκτική ημερομηνία έχει τη Δευτέρα 24η Δεκεμβρίου 2018.

 

Info: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.polis2.thisisathens.org, να καλέσετε στο τηλ.: 210 3312002-3 ή να στείλετε e-mail στο info@polis2.thisisathens.org.