Η εννοιολογική προσέγγιση του αρχιτεκτονικού γραφείου Architecture Saville Isaacs ήταν να δημιουργήσουν κατοικίες οι οποίες να εναρμονίζονται άνετα στα πλαίσια της καθιερωμένης αστικής περιοχής και να είναι εφοδιασμένες με μικρά ησυχαστήρια στην πίσω πλευρά τους.
Οι τοποθεσίες επάνω στις οποίες θα έπρεπε να δουλέψουν οι ειδικοί ήταν μικρές (255τμ. και 336τμ.), απότομες και ακανόνιστες. Ανταποκρινόμενοι στα ανώμαλα όρια και σε όλα όσα αναφέραμε πιο πάνω, οι δύο κατοικίες πήραν διαφορετικές -αλλά συμπληρωματικές- μορφές.

Το ύψος, ο όγκος και η κλίμακα διαμορφώθηκαν προσεκτικά ώστε να ανταποκρίνονται στα παρακείμενα κτίρια, προστατεύοντας παράλληλα τις εικονικές απόψεις των πίσω ακινήτων. Η νότια κατοικία καταλήγει σε ένα σφικτά καμπυλωτό προφίλ (ακολουθώντας την ασυνήθιστη οριακή γραμμή της θέσης), το οποίο περιέχει μια ανεξάρτητη χαλύβδινη πλάκα και μια σπειροειδή σκάλα ασβεστόλιθου.

Η κατασκευή αποτελείται από βάση ψαμμίτη, ανακυκλωμένο βαμμένο τούβλο και χαλύβδινη πλάκα., ωστόσο διαφοροποιούνται ανάλογα ως προς τα υλικά. Η μία, παρουσιάζει μια αισθητά καμπυλωτή μάζα από τούβλα στην οποία ενσωματώνονται τα παράθυρα. Η δεύτερη, παρουσιάζει ένα ευθύγραμμο πλαίσιο σκυροδέματος από το οποίο προεξέχει ένα κουτί από μαύρο χάλυβα με ένα πιο εκτεταμένο τζάμι. Το ακατέργαστο σκυρόδεμα συνεχίζεται και εσωτερικά. Η χαλύβδινη πλάκα που περιβάλλει τα ανοίγματα και οι άκρες των μπαλκονιών αντισταθμίζουν τις μάζες των τοίχων.

Τα σπίτια ανασκάφθηκαν στον βράχο, στο επίπεδο του δρόμου, ούτως ώστε να παρέχουν υπόγειο χώρο στάθμευσης. Οι χώροι διαμονής τοποθετήθηκαν στην κορυφή των κτιρίων για να μεγιστοποιηθούν οι προβολές και να επιτραπεί η είσοδος του φυσικού φωτός από το βόρειο τμήμα του σπιτιού, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω λαξευτών υαλοπινάκων.

Η άκρως αποδοτική χρήση της γης ενίσχυσε την αστική βιωσιμότητα. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φυσικά (τούβλο, ξύλο) ή ανακυκλώσιμα (τούβλο, πέτρα, σκυρόδεμα, χάλυβας), ενώ τα σύνθετα υλικά υψηλής επεξεργασίας αποφεύγονται. Εξαιτίας του εξαιρετικά περιορισμένου χώρου, απαιτήθηκε έξυπνος σχεδιασμός, εκτεταμένες ανασκαφές και πολύπλοκες κατασκευές. Τέλος, το φως, φυσικό και τεχνητό, σμιλεύει το χώρο και τονώνει τις υφές των υλικών, ενώ ο ορείχαλκος χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς σε όλο το εύρος της κατοικίας.

Photos: Kata Bayer | Architecture Saville Isaacs